Irländskt lamm - Effektiv kvalitetssäkring

Irländskt lamm
Effektiv kvalitetssäkring & spårbarhet

Effektiv kvalitetssäkring & spårbarhet

Bord Bia’s Beef & Lamb Quality Assurance Scheme (BLQAS) har utvecklats i samarbete med bönder och beredningsföretag och ställer hårda kvalitetskrav på jordbruk och beredning. BLQAS uppdateras regelbundet och är ackrediterat enligt EN 45011, den internationella normen. Jordbrukare som vill gå med i BLQAS måste ansöka om en kontroll som utvärderar gården utifrån till exempel näring, välbefinnande, stallregister, etc. Regelbundna kontroller krävs för att behålla certifieringen. Beredningsföretag genomgår också hårda kontroller, inklusive en verksamhetsplan för livsmedelssäkerhet baserad på HACCP-principen. Samtliga beredningsföretag som är medlemmar kontrolleras regelbundet och är föremål för oanmälda kontroller.

Säkerhet för konsumenterna

Dagens konsumenter kräver sund, spårbar och säker mat. Under de senaste tio åren har Irland varit ledande på området och irländskt lamm har en säkerhetsnivå som få köttproducenter kan leva upp till. 2001 infördes National Sheep Identification System, med individuell märkning av varje fött lamm och registrering av varje steg i livsmedelskedjan. Revideringarna av National Sheep Identification System 2010, tillförde ytterligare moment till exempel elektronisk identifiering (EID) av får.