Hållbarhet

Bord Bia, och Teagasc, den irländska myndigheten för livsmedel och jordbruk, samt Carbon Trust i Storbritannien, har tagit fram en beräkningsmodell för koldioxidutsläpp inom Irlands lamm- och nötköttsproduktion. Sedan maj 2011 har denna använts på de 32 000 gårdar som är medlemmar i BLQAS, vilket gör det till världens första nationella garantisystem att inkludera en åtgärd för koldioxidavtryck. Jordbrukarna har åtagit sig att förbättra sina resultat, och att arbeta med Bord Bia och Teagasc för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det görs med enkla men effektiva förändringar i jordbruket, som förbättrad fodereffektivitet, bättre djurgenetik och bättre gräs och klöver.

Läs mer om Origin Green här: www.origingreen.ie

Bönderna åtar sig att använda metoder som skyddar vilda djurs och växters naturliga miljö och bidra positivt till bevarande av landskap och skydda vatten.