Origin Green
Trender i Irland og Europa

Irlands hållbarhetsprogram Origin Green stödjer trender inom matkonsumtion i Europa

Världen idag genomgår en stor förändring vad gäller produktion och konsumtion som påverkas av klimat- och miljöaspekter. Genom det unika Origin Green-programmet är Irland ledande när det kommer till att skapa en hållbar matproduktion från lantbruk till produktion och distribution. I stort sett alla europeiska länder upplever en trend mot ökad hållbarhet genom att reducera CO2 och nyttja resurser mer effektivt, och därigenom stärker och stödjer Irlands matproduktion den rådande trenden i Europa. Följande infographics visar en överblick av de viktigaste hållbarhetstrenderna i Europa, samt de uppsatta målen för Irlands Origin Green-program.