Origin Green
Hållbar nötkötts- produktion

Bord Bia har tillsammans med Teagasc, den irländska myndigheten för livsmedel och jordbruk, och Carbon Trust i Storbritannien, tagit fram en beräkningsmodell för koldioxidutsläpp inom Irlands nötköttsproduktion. Sedan maj 2011 har denna använts på de 32 000 gårdar som är medlemmar i BLQAS, vilket gör det till världens första nationella garantisystem att inkludera en åtgärd för koldioxidavtryck. Jordbrukarna har åtagit sig att förbättra sina resultat, och arbeta med Bord Bia och Teagasc för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Detta görs med enkla men effektiva förändringar i jordbruket, som förbättrad fodereffektivitet, bättre djurgenetik och bättre gräs och klöver.

Respektera vår miljö

REPS, Rural Environment Protection Scheme, är ett initiativ från EU och den irländska regeringen som främjar miljövänligt jordbruk på irländska gårdar. Ungefär 80 procent av de irländska nötköttsgårdarna har gått med i programmet, som har både obligatoriska och frivilliga åtgärder för att bevara vattendrag, djurliv, hotade arter och traditionella inslag i det irländska landskapet. En uppföljning till REPS är Agri-Environment Options Scheme (AEOS), som fortsätter att skydda det irländska kulturlandskapets unika karaktär.

Djurvänliga gårdar

Djurskydd är en allt viktigare fråga, och Irland förbättrar ständigt arbetet med djurfrågor. Irlands jordbruksdepartement införde 2008 Suckler Cow Welfare Scheme för att främja djurskydd inom nötköttsproduktion samt för att förbättra den inhemska besättningens genetiska kvalitet.

Ett viktigt inslag i programmet är en gradvis införd avvänjning för kalvarna på bete. Informationen från detta rikstäckande program bidrar även till rasförbättringar i besättningen. En ytterligare utveckling är Animal Welfare Index (AWI) – ett kontrollsystem av djurens välbefinnande på gården utvecklat av Teagasc, statens jordbruksrådgivningstjänst. AWI är en vetenskapligt grundad bedömning av djurskydd inom nötköttsproduktionen, och bekräftar att irländskt gräsbete ger en naturlig miljö med gott djurskydd och ett starkt band mellan ko och kalv.