Origin Green
Hållbar får- och lammavel

Naturen har gett Irland bördig jord, skiftande landskap, tempererat klimat och värmande vatten från Mexikanska golfen, vilket ger en längre säsong med gröna betesmarker. Den irländska landsbygden har alltid varit en fristad för vilda djur, och Irlands häcksystem som har varit så gott som oförändrat i århundraden skapar habitat för kaniner, harar, grävlingar och igelkottar samtidigt som det förser bi- och sångfågelpopulationerna med vilda blommor och bär.

Minskat koldioxidutsläpp

Bord Bia, tillsammans med Teagasc, den irländska myndigheten för livsmedel och jordbruk, och Carbon Trust i Storbritannien, har tagit fram en beräkningsmodell för koldioxidutsläpp inom Irlands lamm- och nötköttsproduktion. Sedan maj 2011 har denna använts på de 32 000 gårdar som är medlemmar i BLQAS, vilket gör det till världens första nationella garantisystem att inkludera en åtgärd för koldioxidavtryck. Jordbrukarna har åtagit sig att förbättra sina resultat, och arbeta med Bord Bia och Teagasc för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det görs med enkla men effektiva förändringar i jordbruket, som förbättrad fodereffektivitet, bättre djurgenetik och bättre gräs och klöver.

Skyddat djur- och naturliv

Över 80 procent av Irlands fåruppfödare har varit medlemmar i miljöskyddsprojekt som Rural Environmental Protection Scheme (REPS) och Agri-Environment Options Scheme (AEOS). Dessa har skapats för att jordbruk ska bedrivas på ett miljövänligt sätt. Bönderna åtar sig att använda metoder som skyddar vilda djurs och växters naturliga miljö och bidra positivt till bevarande av landskap och skydda vatten.

Ibland kräver viktiga miljöåtgärder bara enkla förändringar av arbetsmetoden – som till exempel att slå gräs från mitten av fältet och utåt, för att mana flygfärdiga fåglar och djur att dra sig utåt mot häcken.