Amkor på grönbete - Irländskt nötkött

Irländskt nötkött
– amkor på grönbete

Irland har Europas längsta betessäsong och ett naturligt liv utomhus för djuren ger ett kött som håller en mycket hög kvalitet.

Irländskt nötkött

mycket populärt

Hjärtat av Irlands framgångar ligger i dess omkring 1 miljon amkor. Nästan tre fjärdedelar av korna kalvar på våren, och kalvarna går på bete med sina mödrar de första sex till tio månaderna. Vid slakt har mer än fyra femtedelar av födan varit gräs, vilket är den i särklass högsta andelen i Europa. Irland har Europas längsta betessäsong och ett naturligt liv utomhus för djuren ger ett kött som håller en mycket hög kvalitet.

Irländskt nötkött är kärnan i den irländska livsmedelsindustrin, som sysselsätter cirka 100 000 personer i hela landet. Jämn spridning av arbetstillfällen över hela landet gör livsmedelsindustrin särskilt viktig för landsbygden.

Irland exporterar omkring 90 procent av sitt nötkött, vilket gör Irland till norra halvklotets största nettoexportör av nötkött. Volymmässigt exporteras cirka 500 000 ton varje år till över olika 40 länder. Irland, med sin befolkning på 4,5 miljoner, producerar tillräckligt med nötkött varje år för att föda 28 miljoner människor.