Irländskt nötkött

Irländskt nötkött
– kvalitetssäkring & spårbarhet

Irländskt nötkött

Kvalitetssäkring & spårbarhet

Irland införde individuell kalvmärkning redan på 1950-talet och under årens lopp har Irlands system för spårbarhet av djur utvecklats till ett av världens mest omfattande. The Animal Identification & Movement System (AIM) är kärnan i detta. Det infördes 1997 av det irländska jordbruksdepartementet och följer alla nötkreatur på Irland från födsel till slakt och beredning. Varje kalv på Irland märks vid födseln och får ett individuellt ”pass” för att alla förflyttningar och sjukdomshistoria ska registreras. Inget djur går till slakt utan att dess pass först kontrollerats via AIM. Tack vare detta kan alla irländska nötdjur spåras tillbaka till gården.

 

Irländskt nötkött

Beef and Lamb Quality Assurance Scheme

Beef and Lamb Quality Assurance Scheme (BLQAS) introducerades av Bord Bia (det irländska livsmedelsverket) i början av 1990-talet som en del av branschens arbete för säkerhet och spårbarhet i världsklass och är ackrediterad enligt EN 45011. BLQAS arbetar, i samband med det irländska jordbruksdepartementet, med stränga kontroller som ger ett system i världsklass för spårbarhet och märkning av allt irländskt nötkött. BLQAS täcker nötköttsproduktionen i sin helhet – från djurskydd på gården till livsmedelssäkerhet (HACCP), välbefinnande och transport, samt spårbarhet på slakterier, styckhallar och tillverkningsanläggningar. Det innebär att konsumenten kan vara säker på att köttet är spårbart och håller hög kvalitet.